solaris

solaris

piątek, 16 sierpień 2013 12:31

DOŻYNKI GMINNE W ŁAZACH DĘBOWIECKICH

Wójt Gminy Dębowiec – Zbigniew Staniszewski – serdecznie zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się 18 sierpnia 2013 roku od godziny 14:00 na boisku sportowym przy Domu Ludowym w Łazach Dębowieckich.

środa, 14 sierpień 2013 14:34

DOŻYNKI GMINNE W KOŁACZYCACH

Burmistrz Gminy Kołaczyce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się dnia 15 sierpnia 2013 roku na Kołaczyckich Błoniach.

Projekt realizowany jest w naszej szkole od stycznia 2013 r. do lipca 2014 roku. Uczestniczą w nim uczniowie klas IV – VI. Głównym celem projektu jest wyrównywanie i wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości i atrakcyjności zajęć, zaś cel szczegółowy to rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem j. obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych i ekspresji ruchowej.

wtorek, 13 sierpień 2013 14:21

NABÓR NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle wychodzi z ofertą bezpłatnych kursów przygotowujących do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kursy kierowane są do osób pełnoletnich. Nabór na kursy trwa do 6 września 2013 r.

poniedziałek, 12 sierpień 2013 09:06

SUKCESY KOLARZY Z OSOBNICY

Czterech mieszkańców Osobnicy trenuje kolarstwo górskie i odnosi spore sukcesy. Paweł Chochołek reprezentuje Elzat Regamet Bieniasz Team z Tarnowa a Krzysztof Staniszewski, Mateusz Woźniak i Sebastian Berger jeżdżą w grupie Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów.

sobota, 10 sierpień 2013 21:31

BADANIE TRZEŹWOŚCI

Policja ma prawo zażądać od obywatela poddania się badaniu na zawartość alkoholu. W razie odmowy należy przystąpić do pobrania krwi mimo braku zgody tej osoby, o czym należy ją uprzedzić. Prawo wymaga od kierującego jak i od osoby podejrzanej o przestępstwo lub wykroczenie zgodnego z prawem poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Jeżeli swoim zachowaniem osoba utrudnia lub uniemożliwia badanie, policjant może użyć środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej.

sobota, 10 sierpień 2013 16:34

GALICYJSKIE LATO Z KONIEM

10 i 11 sierpnia 2013 roku zapraszamy na Stadion Błonie w Kołaczycach na Galicyjskie Lato z Koniem.

czwartek, 08 sierpień 2013 18:28

DOŻYNKI GMINNE

Wójt Gminy Jasło - Stanisław Pankiewicz zaprasza na Dożynki Gminne Bierówka 2013, które odbędą się 25 sierpnia 2013 r. w Bierówce, na parkingu przy Domu Ludowym.

wtorek, 06 sierpień 2013 17:06

INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza firma REMONDIS w porozumieniu z sołtysami, w tym również worek czarny z przeznaczeniem na pozostałości po wysegregowaniu odpadów. Worek ten wystawiamy do odbioru w dniu wywozu odpadów zmieszanych. Worki do selektywnej zbiórki właściciel powinien oznakować numerem domu w celu weryfikacji odpowiedniej segregacji odpadów. Ilość worków jest uzależniona od ilości osób zgłoszonych w deklaracji, dostarczana na okres pół roku.

wtorek, 06 sierpień 2013 10:00

RADIO BIWAK BYŁO W JAŚLE

Starosta Jasielski Adam Kmiecik był gościem plenerowego wydania audycji „Radio Biwak”, która w niedzielę (4 sierpnia br.) nadawana była z Jasła. Audycję prowadzili – Renata Machnik i Jerzy Pasierb. Współorganizatorem wydarzenia był Zbigniew Dranka, radny Rady Powiatu w Jaśle.