piątek, 20 marzec 2020 19:56

KOMUNIKATY GMINNE O KORONAWIRUSIE

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Przedstawiamy kolejny zbiór komunikatów z Urzędu Gminy Jasło.

INFORMACJA O ZASADACH PRACY W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM MIEJSKO-GMINNYM ZOZ W JAŚLE

przechwytywanie


POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA

2


 ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA URZĘDU GMINY JASŁO

Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy

Na podstawie art 33. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

§ 1. W związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami - Urząd Gminy od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zostaje zamknięty.

2. Wszelkie niezbędne urzędowe sprawy mieszkańcy mogą załatwiać w szczególności poprzez Punkt Obsługi Klienta mieszczący się na parterze Urzędu Gminy Jasło, drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jasło
Wojciech Piękoś


APEL O OGRANICZENIE OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE GMINY JASŁO

W przypadku braku konieczności osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Jasło, prosi się o załatwianie ich za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Podkreśla się również, że wszelkich płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można dokonywać za pośrednictwem internetu.
Sytuacja ta podyktowana jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


INFORMACJA O KONTAKCIE ZE STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

Jeśli w ciągu 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje
KORONAWIRUS
skontaktuj się TELEFONICZNIE
z powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną
tel. 13 446-30-08 wew. 26
tel. alarmowy 500 544 035


PŁATNOŚCI NA KONTO BANKOWE

Prosimy o dokonywanie płatności na rzecz Gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego na konto bankowe.

 • Podatek
  Opłata za podatek może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
  58 1050 1458 1000 0012 0270 5560
  Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
  Tytułem: Podatek nazwisko i imię, adres lub GRU/....(*)
  (*)indywidualny numer klienta
 • Kanalizacja
  Wpłaty należności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za kanalizację należy wpłacać na konto ING Bank Śląski S.A. Nr 90 1050 1458 1000 0022 1561 7008
 • Odpady komunalne
  Opłata za odpady komunalne może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
  81 1050 1562 1000 0090 8074 0229
  Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
  Tytułem: Opłata za odpady komunalne, nazwisko i imię, adres lub GOK/....(*)
  (*)indywidualny numer klienta

KOMUNIKAT MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOŁACH

Od 12 do 25 marca br. szkoły podstawowe na terenie Gminy Jasło nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest to związane z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W dniach 12 - 13 marca placówki zapewnią opiekę wyłącznie tym uczniom, których rodzice nie mają możliwości pozostawienia swoich dzieci w domu.
Bliższe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


PRZERWA W PRACY PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY JASŁO

Od 12 do 25 marca br. oddziały przedszkolne i przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Jasło nie będą prowadziły zajęć opiekuńczych dla dzieci. Jest to związane z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W dniach 12 - 13 marca placówki zapewnią opiekę wyłącznie tym wychowankom, których rodzice nie mają możliwości pozostawienia swoich dzieci w domu.


PRZERWA W PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAŚLE

W okresie od 12 do 24 marca br., w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szebniach oraz w placówkach filialnych w Trzcinicy, Osobnicy i Warzycach zostają odwołane.


PRZERWA W PRACY ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

W okresie od 12 marca br. do odwołania świetlice środowiskowe funkcjonujące w miejscowościach na terenie Gminy Jasło będą nieczynne. Jest to związane z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH

Przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne zostaje zawieszone w dniu 13.03.2020 do odwołania ze względu na zagrożenie Covid -19.

O nowym terminie składania wniosków poinformujemy strony telefonicznie.


 UGJ

Czytany 668 razy Ostatnio zmieniany piątek, 20 marzec 2020 20:19

Media

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.